URI QR-encoded:http://vorlesung.oettinger-physics.de/daten.php?VorlID=108

Vorlesung Mathematik 2: Statistik (TIT/TIM/TIK/TIS21 2023)

Mathematik 2: Statistik (Kurs TIT/TIM/TIK/TIS21, 2023)

Studiengang: Informationstechnik

Kategorie: Statistik, Mathematik

Materialien
Klausurergebnisse
NoteAnzahl
121
1.17
1.22
1.34
1.42
1.53
1.61
1.83
1.93
21
2.12
2.21
2.33
2.41
2.51
2.62
2.81
2.91
33
3.12
3.21
3.31
3.42
3.72
3.81
3.91
4.13
54
Klausurergebnisse
Plot needs a html5-canvas - bummer!